Föreläsning om Jämställdhet, kvinnors rättigheter och våld i nära relationer