Föreläsningar

För att deltagarna ska få förståelse för hur svenska samhället och det svenska systemet fungerar bjuds utomstående, samhällskunniga personer in för att förmedla sina kunskaper.

Föreläsningar och informationsträffar om jämställdhet, barn och kvinnorsrättigheter, hälsa och välmående, drog och alkoholproblem, arbetsmarknad i Sverige,miljö och hållbarhet organiseras.

Studiebesök

Studiebesök organiseras också, bland annat till, biblioteket , museum.,Renova, jobbmässor och arbetsplatser På så sätt får deltagarna en mer direkt insyn i arbetet hos de svenska myndigheterna.

Läger och Resor

Föreningen organiserar läger och resor till olika platser. Genom att anordna gruppresor har även de personer som vill men inte kan resa ensamma fått chans att njuta av gemenskapen.

Behöver du hjälp?
Skicka via WhatsApp
Translate »